OncReg - Raportare online la Registrul de Cancer Nord-Vest


Prezenta Politică de Confidențialitate guvernează modul în care Registrul Regional de Cancer Nord-Vest (RRCNV) colectează, prelucrează, stochează și comunică datele personale transmise Registrului de către unitățile sanitare implicate, în conformitate cu Legile din domeniul sănătății în vigoare și Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), inclusiv nwcanportal.iocn.ro, denumit in continuare „site”.

Date cu caracter personal

RRCNV funcționează în cadrul Institutului Oncologic ”Prof.Dr.Ion Chiricuță” Cluj-Napoca care este operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu nr. 637.
Temeiul juridic în baza căruia RRCNV colectează date privind pacienții cu afecțiuni maligne doar de la unitățile sanitare implicate în diagnosticul, tratamentul și urmărirea evoluției acestora este constituit de către Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr.2027 din 26 noiembrie 2007, precum și paragraful (157) din GDPR: Prin combinarea informațiilor din registre, cercetătorii pot obține noi cunoștințe de mare valoare în ceea ce privește bolile cu largă răspândire, cum ar fi bolile cardiovasculare, cancerul și depresia. Pe baza registrelor, rezultatele cercetărilor pot fi întărite, întrucât acestea se bazează pe o populație mai mare. În domeniul științelor sociale, cercetarea pe baza registrelor le permite cercetătorilor să obțină informații esențiale despre corelarea pe termen lung a unei serii de condiții sociale, precum șomajul sau educația, cu alte condiții de viață. Rezultatele cercetărilor obținute pe baza registrelor furnizează cunoștințe solide, de înaltă calitate, care pot constitui baza pentru elaborarea și punerea în aplicare a unor politici bazate pe cunoaștere și care pot îmbunătăți calitatea vieții pentru un număr de persoane, eficiența serviciilor sociale. Pentru a facilita cercetarea științifică, datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopuri de cercetare științifică, sub rezerva condițiilor și a garanțiilor corespunzătoare stabilite în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.
RRCNV nu colectează date de la pacienții cu afecțiuni maligne, nici direct, nici prin intermediul site-ului. Datele pe care RRCNV le solicită în mod imperativ de la personalul medical și unitățile sanitare implicate sunt cele definite de setul minim de date din Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr.2027 din 26 noiembrie 2007. Înainte de orice prelucrare, datele sunt anonimizate. Datele colectate sunt prelucrate prin intermediul unor aplicații informatice care respectă următoarele:
Integritatea și confidențialitatea - Accesul la date se face pe baza unei liste de acces care asigură menținerea confidențialității datelor personale, permițând accesul doar utilizatorilor incluși în listă; persoanele care pot schimba configurațiile listei de acces sunt clar definite, menținând integritatea accesului. Prin definirea persoanelor care pot accesa datele, posibilitatea accesului necorespunzător este limitată. Aceasta asigură, de asemenea, restricționarea și limitarea accesului la datele cu caracter personal, prevenind prelucrarea nedorită.
Persoanele care raportează datele pacienților cu afecțiuni maligne prin intermediul platformei OncReg, transmit datele de logare primite în urma cererii de acces transmisă offline. Datele personale ale acestor persoane pe care RRCNV le colectează și le stochează sunt doar datele transmise prin voința liberă a acestora în formularea cererii de acces.

Date cu caracter non-personal

Colectăm date cu caracter non-personal, care nu permit în niciun fel identificarea persoanei, în situația în care interactionați cu site-ul nostru. Acestea includ IP-ul, browser-ul utilizat, pagina anterioară vizitării site-ului nostru. Aceste date au un scop pur statistic, fiind menite să ne ajute la îmbunătățirea funcționării site-ului.

Cookies

Site-ul nostru utilizează „cookies” doar în situația particulară în care persoanele autorizate să acceseze platforma de raportare doresc salvarea datelor de logare.

Utilizarea informațiilor colectate

Toate informațiile colectate sunt folosite strict de către RRCNV în scopul definit de către Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr.2027 din 26 noiembrie 2007 și legislația din domeniul sănătății în vigoare.

Protecția informațiilor

Toate soluțiile de colectare, prelucrare și stocare electronică a datelor sunt în acord cu tehnicile de securizare acceptate.

Terțe părți

RRCNV NU comunică în nici o situație, niciunei terțe părți, datele colectate, fie personale, fie statistice, cu excepția cazurilor în care acestea sunt solicitate de către instituții ale statului în conformitate cu cadrul legal în vigoare. Datele medicale anonimizate pot fi transmise în scopul cercetării științifice și prelucrării statistice în domeniul sănătății publice unor cercetători sau instituții interesate, sub rezerva condițiilor și a garanțiilor prevăzute în legislația Uniunii sau a statelor membre. Datele agregate rezultate în urma prelucrărilor specifice sunt comunicate public sub formă de rapoarte și comunicări științifice. RRCNV NU publică reclame pentru terțe părți pe site-ul său și nici legături spre alte site-uri, cu excepția celor a căror scop și conținut sunt legate direct de activitatea Registrului. Nu ne asumăm nici o responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri, decizia de a le vizita fiind la libera dumneavoastră alegere.

Toate soluțiile de colectare, prelucrare și stocare electronică a datelor sunt în acord cu tehnicile de securizare acceptate.

Modificări ale politicii de confidențialitate

RRCNV își rezervă dreptul de a modifica oricând această politică, fără notificări prealabile, doar în limitele permise de legislația în vigoare și GDPR. Orice modificare se va reflecta în data ultimei actualizări, afișată în partea de jos a acestei pagini. Este responsabilitatea utilizatorilor acestui site să viziteze periodic această pagină pentru a lua la cunoștință de eventualele modificări. Prin folosirea acestui site, vă declarați implicit acordul cu această politică de confidențialitate.

Date de contact

Pentru orice întrebări și nelămuriri referitoare la prezenta Politică de Confidențialitate vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: dana.coza@iocn.ro


Ultima actualizare: 29.05.2018

Copyright © 2018 IOCN - RRC NV. Toate drepturile rezervate.  Politica de Confidentialitate