linie3

Raportarea cancerului a devenit obligatorie în România în 1981 odată cu elaborarea de către Ministerul Sănătăţii a Ordinul Nr. 219/1980, ca urmare a ascensiunii incidenţei și mortalităţii prin cancer, cu plasarea pe locul al doilea după bolile cardio-vasculare, ca și cauză de morbiditate și mortalitate. Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 2027/2007 stabileşte un nou cadru organizatoric pentru activitatea de înregistrare a cancerelor, prin constituirea, începând cu 1 Ianuarie 2008, a Registrelor Regionale de Cancer, corespunzător celor 8 regiuni de dezvoltare ale României şi urmăreşte alinierea activităţii lor la standardele şi recomandările internaţionale ale Reţelei Europene a Registrelor de Cancer (ENCR) şi ale Agenţiei Internaţionale de Cercetare a Cancerului (IARC) de la Lyon. Informaţiile culese de registrele regionale din teritoriu se transmit la Centrul Naţional de Statistică și Informatică în Sănătatea Publică, aflat acum în subordinea Institutului Naţional de Sănătate Publică, pentru realizarea bazei naţionale a datelor de cancer.

În Institutul Oncologic din Cluj (IOCN) există o veche şi continuă procupare pentru supravegherea epidemiologică a cancerului, incepută din anii ‘70, datele de cancer referitoare la judeţul Cluj, pentru perioada 1974-1987, fiind incluse în volumele IV, V şi VI ale monografiei OMS „Cancer Incidence in V Continents”. Afilierea Registrului de Cancer al judetului Cluj la organisme internaţionale precum IACR (Asociaţia Internaţională a Registrelor de Cancer) şi ENCR, a permis furnizarea internaţională a datelor de cancer ale regiunii noastre cu includerea lor în studii multicentrice pe localizări maligne specifice. Participarea echipei registrului nostru de cancer  în grupul de lucru CONCORD 2, de evaluare mondială a supraviețuirii in cancer, a permis estimarea supraviețuirii relative în țara noastră, acestea fiind primele date de supraviețuire în cancer, la nivel populațional, publicate pentru țara noastră. Experienţa şi interesul manifestat de-a lungul timpului au stat la baza înfiinţării, începând cu 1 ianuarie 2008, a Registrului Regional de Cancer pentru Regiunea de Nord-Vest, la nivelul IOCN, care acoperă populaţia celor 6 judeţe ale regiunii (Cluj, Bihor, Maramureş, Bistriţa Năsăud, Sălaj şi Satu Mare).

Harta

 
Ponderea populatiilor

 Pe baza datelor de cancer din Regiunea de Nord-Vest, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) estimează incidența și prevalența cancerului în țara noastră (GLOBOCAN 2008 și 2012). Rezultatele după primul an de funcţionare de la înfiinţare (publicate şi accesibile pe www.iocn.ro), au arătat o creştere a numărului total de cazuri noi de cancer cu 84% (8818 în 2008, faţă de 4773 în 2007), datorată unei mai bune acoperiri a teritoriului arondat, a culegerii active a cazurilor şi asigurarea unui caracter complet şi de calitate a datelor. 

Includerea, din 2014, în Poiectul CerCcRom – ”Controlul Cancerului de Col Uterin în rândul populației rome și a altor grupuri dezavantajate din Regiunea de Nord-Vest a României” - a unui pachet de lucru care iși propune susținerea capacității unităților medicale de culegere și raportare a datelor către registrul de cancer, se explică prin faptul că o intervenție pe sănătatea comunitară trebuie să poată fi evaluată prin reflectarea ei în indicatorii de morbiditate și mortalitate. Acest lucru este posibil și stă in atribuțiile registrului de cancer, care constituie principalul instrument de evaluare a eficienţei programelor de screening în oncologie.

 

© 2015 iocn.ro