linie3

       
          Rapoartele ce prezintă datele de incidenţă și mortalitate a diferitelor tipuri de cancer, au devenit, din anul 2008, o constantă a Registrului Regional de Cancer Nord-Vest, considerate a fi de mare importanţă pentru oncologi, cercetători în sănătate publică și servicii de sănătate, organizațiile active în domeniul promovării sănătății, inițiatorii politicilor de sănătate publică, precum și pentru populaţie. Ele constituie un instrument de evaluare a eficienţei măsurilor de profilaxie primară și secundară a cancerului, a tratamentului, precum și în vederea planificării de noi soluţii terapeutice. Aceste publicaţii au intenţia de a fi surse de date permanent actualizate, necesare tuturor celor implicaţi în lupta împotriva cancerului. În ultima ediţie, „Raport de Cancer în Regiunea de Nord-Vest a României 2010-2011 - Incidenţa, Mortalitatea, Supravieţuirea și Prevalenţa Cancerului”, similar cu cele precedente, au fost incluse informaţii referitoare la incidenţa globală a cancerului la nivelul Regiunii de Nord-Vest, precum și prezentarea separată pentru fiecare judeţ, cu descrierea tipurilor principale de cancer. Sunt prezentate date referitoare la morfologia principalelor localizări maligne, precum și distribuția cancerelor la copil, la nivel regional, conform Clasifi cării Internaționale a Cancerelor la Copil, Ediția a treia (abr. ICCC3). Datele de mortalitate prin cancer sunt și ele prezentate pentru judeţele care au furnizat aceste informaţii. Pentru judeţul Cluj, unde există date începând cu anul 2000, a fost posibilă includerea și a datelor de prevalenţă, prezentându-se în acest raport numărul pacienţilor care erau în viaţă, la 31 decembrie 2011 și care au fost diagnosticaţi cu cancer în antecedente. Această ediție a treia a Raportului a fost îmbogățită cu publicarea în premieră a datelor populaționale de supraviețuire relativă la 5 ani, pentru cazurile diagnosticate cu cancer, în perioada 2006-2008, în județul Cluj, urmărite până la 31 decembrie 2013.

 

Incidenta si mortalitate 2000-2008
Cancerul in regiunea NW 2009
Raport de cancer in regiunea NW 2010-2011

Incidenţa si mortalitatea prin cancer in judeţul Cluj, 2000-2008 si Incidenţa prin cancer în regiunea De Nord-Vest a României, 2008

(Descarca document)

 

Cancerul în regiunea de Nord-Vest a României în anul 2009

(Descarca document)

 

Cancerul în regiunea de Nord-Vest a României în anul 2010-2011

(Descarca document)

 

© 2015 iocn.ro